Mayıs ayı oldukça ilginç ve hareketli bir ay olacak. Zira 3 gün arayla tam 3 gezegen retro (retrograde / gerileme) pozisyona geçecekler. Bir gezegenin retro olması, gezegenle ilgili konuların yavaşlaması, görünürlüğünün azalması, gezegenin gücünün zayıflaması ve gezegen konularıyla ilgili zamanlama problemleri, gecikmelerle alakalıdır. Zaten hızları yavaşlamış olan Satürn, Venüs ve Jüpiter gezegenleri sırasıyla 11, 13 ve 14 Mayıs’ta retro harekete başlayacaklar.


Yavaşlatan, engelleyen Satürn’ün retro pozisyonu yavaşlamanın yavaşlaması anlamına gelebilir. Ayrıca kısıtlamalara karşı gösterdiğimiz uyum ve dayanıklılık, başarıya giden yoldaki sabır ve disiplinimiz de bu çerçevede güçten düşüp yavaşlayabilir. Satürn’ün Kova burcunda bu dönemdeki etkilerinden olan sosyal gruplar konularındaki engeller, yani sosyal mesafelendirme konusunda gösterdiğimiz irade zayıflayabilir, diğer anlamda bu konudaki baskı ve kontrol de gevşetilebilir. Dünya’da konuşulan COVID-19 kapsamında alınan önlemlerin gevşetilmesi ve kademeli açılmanın bu dönemlerde başlayacağını öngörüyorum. Satürn Temmuz ayında Oğlak burcuna geçecek ve Eylül ayının sonlarında ileri harekete Oğlak burcunda başlayacak. Ve aralık ayında tekrar Kova burcuna geri dönmemek üzere geçiş yapacak. Eylül ayından itibaren dünyada yeni gündemlerin konuşulmaya başlayacağını düşünüyorum. Ekonomik konular, kurumsal konular, devlet yönetimi ile ilgili konular tekrar ele alınacak. Satürn Kova’ya kalıcı olarak geçtikten sonra sosyal gruplar, bilim ve teknolojiyle ilgili hayatımızda COVID sürecinde tohumları atılmış yepyeni konular hayatımıza girmiş olacak.


Venüs gezegeninin retro yapması ise ilişkilerimizle alakalı olacak. Özellikle ikili ilişkiler için bir yeniden değerlendirme süreci olacak, yüzeysel konular veya ilişkiler duraklama dönemine girebilir, derin temelli ilişkilerde ise bağların daha çok güçleneceğini söyleyebiliriz. Ayrıca retro hareket için geri dönüşlerden söz etmek de yerinde olacaktır. Eskide kalmış ilişkilere belki bir şans daha vereceğiz. Veya yarım kalmış ilişkilerimiz ile ilgili tamamlanmalara gidilecek. Çok ilişki sosyal mesafelendirmeden nasibini almış durumda. Birçok kişi ilişkileriyle ilgili belli sınavlardan geçti, bu sınavlar belki bir yüzleşmeydi, belki de bir sabır testi. Sevip de kavuşamayanlara gönderdiğimiz şarkılar oldu. Belki de bu retro süreci kesintilerden sonraki yeni başlangıçlar anlamına geliyor.


Jüpiter’in retro durumda olması, eğitim, finans ve seyahat konularının yavaşlamaya ve gerilemeye devam edeceğini gösteriyor. Ayrıca Jüpter yayılma ve genişleme demektir ki, retro hareket bu yayılmayı yavaşlatacaktır. Öngörüm virüs yayılımının bu ay daha da yavaşlaması yönünde. Fakat finans ve seyahat’in hareketleneceğini öngörmüyorum.


Bu ayın bir diğer çok önemli görünümü ise Ay düğümlerinin Yengeç-Oğlak aksı’ndan İkizler-Yay aksına geçecek olması. Ay düğümleri Güneş’in ekliptiği ile Ay’ın ekliptiği’nin kesişim yaptığı noktalardır ve haritalarda her zaman birbirlerine karşıt durumda bulunurlar. Yani aks yapan burçlarda bulunurlar. Burç değişimleri yaklaşık 1.5 yılda bir olur ve çok önemli kadersel dönüşümlere sahne olurlar. Bu konu üzerine uzun uzun makaleler yazılabilir fakat bu yazımın konusu olmadığı için kısaca değinecek olursam: Yengeç – Oğlak aksındaki yani aile ve toplum, özel hayat ve çalışma hayatı arasında denge kurulması gereken yıllardan artık ikizler-yay ile birlikte iletişim, öğrenme, inançlar ve seyahatler konularının vurgu kazandığı 1.5 yıllık bir döneme giriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta güney ve kuzeyin hangi burçlarda olduğu. Bu kurguda güney Yay, kuzey İkizler burcu olacak. Yani artık kalıplaşmış inanç yapılarımız, sorgulamadan, üzerinde fazla düşünmeden kurduğumuz felsefi yapılarımız biraz daha mantıksal bir düzeye inecek. O konuları daha iyi anlamaya çalışacağız ve daha çok sorgular olacağız. Kalıplarımızı merak ile yıkacak, diğer olasılıklara daha fazla şans verir olacağız. Yıl sonuna doğru yine bir hava grubu olan kova burcuna girecek olan gezegenlerle birlikte gerçek ve rafine bilginin önemi çok daha artacak. Bilginin yayılması hızlanacak. Artık derinlemesine ve belli zümrelerin anlayabildiği bilgiler daha çok halka inecek, basitleşecek ve kısalacak.


Bu ay ayrıca Mars Kova’dan Balık burcuna geçiyor. Mars’ın Kova burcu yolculuğunda enerjimizi entellektüel konulara, bilimsel ve teknolojik konulara, sosyal gruplar ve insanlıkla ilgili konulara akıttık. Balık burcunda ise enerjinin kelimenin tam anlamıyla “aktığı” dönemleri göreceğiz. Bu akmayı aydınlık ve gölge yönleriyle değerlendirecek olursak, aydınlık taraf inandığımız değerler üzerine kendimizi feda ederek çalışmak anlamına gelirken, karanlık taraf enerjinin atıl kalması, belirsizlik ve nereye akıtacağımızı bilemediğimiz durumlarda kalmamız olarak çalışabilir. Balık burcu arınma ve iyileşme ile de alakalıdır. Enerjimizi iyileşme yönünde harcayacağımızı öngördüğüm bu dönemde hastaneler ve sağlık çalışanlarının kahramanlıklarından sıkça söz edeceğiz gibi görünüyor. Ayrıca yukarıda öngördüğüm gibi eğer kademeli olarak bir açılma sözkonusu olacaksa bunun çok net olamayabileceğini, içinde belirsizliklerin ve endişelerin olduğu durumlar içerisinde yapılacağını da öngörmek yersiz olmaz. Ayrıca ilişkilerle ilgili belirsizlik durumlarına Mars’ın Balık burcuna geçişi de önemli bir etki ekleyecektir. Daha hassas ve alıngan olduğumuz dönemler içinde bulunacağımız için bilincimizi bu yönde açık tutmakta ve davranışlarımızı mantıklı bir şekilde gözlemlemekte fayda görüyorum.


Son olarak Mayıs ayı Akrep burcunda Dolunay ve İkizler burcunda bir Yeniay’a sahne olacak. Bu etkileri detaylı olarak aşağıdaki listede sırası geldiğinde değineceğim.


Mayıs ayındaki önemli görünümler;


Önemli not: Buradaki açı tarihleri açıların kesinleştiği günleri gösterir. Fakat açının etki süresi daha uzundur, yaklaşık etki süresini başlığın yanına ekleyeceğim.


1 Mayıs Merkür – Uranüs Kavuşumu (+/-3 gün): İletişimde, bilginin yayılmasında şaşırtıcı, ani değişiklikler beklenebilir.


4 Mayıs Venüs - Neptün Karesi (+/-3 gün): İkili ilişkilerde hem hayal kırıklığı yaşayabileceğimiz hem de romantik zamanlar geçirebileceğimiz günler olacak. Açının etkisi itibariyle hayal kırıklıklarına daha açık bir dönem.


4 Mayıs Güneş – Merkür kavuşumu (+/-3 gün): Ego ile düşüncelerimizin birbirine girdiği, hatalı da olsak geri adım atmayabileceğimiz, bir o kadar da iletişimin daha artacağı ve hareketli olacağı günler. 5 Mayıs Ay düğümleri İkizler burcuna geçiyor!


7 Mayıs Akrep Dolunay’ı (15 gün): Akrep burcu krizli konular, gizli ve derinde kalmış konular, yine gizli ve derinden hareket etmek, tutku ve kıskançlık konuları ile alakalıdır. Dolunay derecesine Merkür’ün bir karşıt açısı bulunuyor ve dolunay haritanın iletişim evinde gerçekleşiyor. Bu da yine bilgi ve haber alma/verme temasına vurgu yapıyor. Bu dönemde hoşumuza gitmeyecek, gizlide kalmış bilgiler yüzeye çıkıp bizi karar vermek konusunda zorlayabilir. Olumlu anlamda Akrep burcu dönüşüm ve iyileşme ile alakalıdır. Ayrıca Dolunay derecesine Balık burcundaki Neptün’den bir üçgen açı mevcut. Birtakım krizlerle birlikte bir iyileşmenin de başlayabileceğini öngörmek yanlış olmaz. Dolunay’ın yöneticisi Kova burcunda, haritanın sağlık ve çalışma evinde. Ayrıca Harita yükseleni de sağlıkla ilişkili olan Başak burcunda. Kriz ve iyileşme konularının genel atmosferi sağlık ve iş hayatıyla yakından alakalı olacak gibi görünüyor.


7 Mayıs Merkür – Neptün altmışlığı (+/-3 gün): Bu günlerde okuduğumuz sözler, izlediğimiz veya duyduğumuz şeyler bize belli bilişsel farkındalıklar yaratabilir.


9 Mayıs Merkür – Pluto üçgeni (+/-3 gün): Yine işittiğimiz sözler bu günlerde bizim üzerimizde güçlü duygusal etkiler bırakabilir, dönüştürücü etkilerde bulunabilir. Yeraltında kalmış bir takım bilgiler ortaya çıkıp kararlarımızı etkileyebilir.


10 Mayıs Merkür – Jüpiter üçgeni (+/-3 gün): Düşüncelerimiz iyimser, yukarıdaki etkilerin de üzerine iletişim kanalıyla bize gelenler derinliği olan, bize yeni görüşler katan bilgiler olacak.


10 Mayıs Güneş – Neptün altmışlığı (+/-3 gün): Daha hassas ve fedakar olacağımız günlerdeyiz. Yaratıcılığımız ve romantizmimiz yüksek. Bu günleri dinlenmek, gevşemek ve iyileşmek için değerlendirebiliriz.


11 Mayıs Satürn retrosu!


11 Mayıs Merkür – Mars karesi (+/-3 gün): Tartışmalı ve gergin zamanlara işaret ediyor. Ayrıca sakarlıklar ve kazalara dikkat etmek, ani hareketlerden veya düşünmeden sarfedilmiş sözlerden kaçınmak gerekiyor.


11 Mayıs Merkür İkizler burcunda: Merkür’ün asalet ve güç kazandığı bu görünüm önümüzdeki yaklaşık 1 aylık süreçte iletişim konularına hız getirecek. 20 Mayıs’ta Güneş’in de İkizler’e girmesiyle birlikte merak, bilgi ve iletişim konuları daha da hız kazanacak.


12 Mayıs Mars – Kuzey Ay Düğümü üçgeni (+/-5 gün): Bu günlerde amaçlarımıza hedeflerimize daha çok odaklandığımız, hayatımızla ilgili aldığımız kararlarda daha etkin ve cesur olduğumuz bir dönemdeyiz. Geçmişle ilgili eksik kalmış konuları temizlemek ve hedeflerimizle dengede olmak bu günlerin Mayıs’ın ikinci haftasına damgasını vuracak gibi gözüküyor. Bu günlerde bilimsel konularla ilgili önemli buluşlar, gelişmeler yaşanabilir.


12 Mayıs Merkür – Satürn üçgeni (+/-3 gün): Zihnsel disiplin konusunda etkin olduğumuz günlerdeyiz. Entellektüel çalışmalar yapmak için uygun bir dönem.


13 Mayıs Venüs Retrosu!


13 Mayıs Mars Balık’ta!


14 Mayıs Jüpiter Retrosu!


15 Mayıs Güneş – Pluton üçgeni (+/-3 gün): Finansal ve güvenlik konularıyla ilgili dönüşümler yaşayabileceğimiz, kendimizi daha güçlü ve etkin hissettiğimiz günlerdeyiz.


15 Mayıs Merkür – Chiron altmışlığı (+/-3 gün): Zihnimizi iyileşme için kullanabileceğimiz günlerdeyiz. Okuduğumuz yazılar, yaptığımız sohbetler bize kendimizi iyi hissettirebilir, yaralanmalarımız varsa onlar üzerinde daha yüksek bir bilinç seviyesine ulaşabiliriz.


17 Mayıs Güneş – Jüpiter üçgeni (+/-3 gün): Özgüvenimiz ve iyimserliğimizin yüksek olduğu bir gün. Bu günlerde pandemi ile ilgili iyimser gelişmeler yaşanabilir. Umudumuzu artıran durumlarla karşılaşabiliriz.


20 Mayıs Güneş İkizler burcunda!21 Mayıs Venüs - Neptün karesi (+/-5 gün): Gerileyen Venüs ay başında yaptığı kare açıyı tekrarlıyor. İlişkilerdeki hayal kırıklığı yaratabilecek konular tekrar gündeme geliyor fakat tek fark Venüs biraz daha güçsüz ve alttan ilerliyor olacak. Tatminsizlik daha yüksek olabilir.


22 Mayıs İkizler’de Yeniay:

İkizler temalarının oldukça vurgu kazandığı ve entellektüel konularda yeni başlangıçların yapılabileceği bir yeniay bizleri bekliyor. Bu dönemde tam 4 gezegen İkizler burcunda. Yönetici gezegen Merkür ve Venüs kavuşum halinde. Yeniay haritasında ikili ilişkiler vurgusu çok yüksek. Retro pozisyondaki güçsüz Venüs ve bu kavuşuma kare yapan Neptün her ne kadar ortalığı bulandırsa da güçlü Merkür ile birlikte açık iletişim ve zihinsel berraklığımızı çok da kaybetmeyeceğiz gibi gözüküyor. Duygularımız bize oyunlar oynayıp gerçeği olduğundan farklı gösterebilir. Örneğin uzun süre gelmeyen bir mesajla kafamızda farklı farklı senaryolar oluşabilir, fakat mantıkta kalmak ve gerçekçi sorgulamalar yaparak bu karışıklıkların önüne geçebiliriz. Ayrıca yeniay derecesine üçgen açı yapan Satürn de bizi gerçekçi kalmamız konusunda olumlu yönde etkileyecektir. Yine de gereksiz tartışmalar ve ani hareketlere karşı kontrolde olmamızı tavsiye ederim.


22 Mayıs Merkür Venüs kavuşumu (+/-3 gün): Sevgi sözcükleri, sevgi ifadesinin aktif olduğu günlerdeyiz. İlgilenenler için enstrüman çalmak, el ile yapılan zanaatler veya şiir/şarkı sözü yazmak, yazı yazmak için yaratıcı olduğumuz bir dönem.


22 Mayıs Güneş Satürn üçgeni (+/-3 gün): Disiplin ve motivasyonumuz yüksek. Yapılması gerekenlere odaklanıp yarım kalmış işleri tamamlayabileceğimiz, otorite figürleri ve yaşça olgun kişilerle daha iyi anlaştığımız günler.


22 Mayıs Merkür Neptün karesi (+/-3 gün): Zihinlerin çok da berrak olmadığı günlerdeyiz. Bir takım iletişimsel aksaklıklar sözkonusu olabilir. Yanlış anlamalar ve alınganlıklar meydana gelebilir.


25 Mayıs Mars Uranüs altmışlığı (+/-5 gün): Bu hafta kalıpları yıkabileceğimiz, enerjimizi yaratıcı konularla birleştirebileceğimiz, yeni işlere girişmek için uygun günlerdeyiz. Enerjimiz yüksek.


28 Mayıs Merkür – Kuzey Ay Düğümü kavuşumu (+/-3 gün): Amaçlarımız üzerinde düşündüğümüz, sorgulara gittiğimiz, iletişimin daha aktif olduğu ve iletişimle ilgili aldığımız aksiyonlardan olumlu sonuçlar alabileceğimiz günlerdeyiz.


28 May Merkür Yengeç burcunda: Merkür’ün ikizler burcuna girmesiyle hızlanan iletişim Merkür’ün Yengeç burcuna girmesi ile kendini daha duygusal konulara, güvenlik ve aileyle ilgili konulara bırakarak biraz daha içe dönecek.


Herkese mutlu ve sağlıklı bir ay diliyorum.

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.