Zamana bırakılması ve bırakılmaması gereken şeylerTransit Satürn 20 Aralık 2017’den başlayarak Retro dönemleriyle birlikte 17 Aralık 2020 tarihine kadar üç sene boyunca yöneticisi olduğu Oğlak burcunda ilerleyecek. Zamandaki bazı anlar büyük değişim enerjisi taşırlar. Satürn Oğlak transiti yaşadığımız çağın en önemli astrolojik olaylarından biridir. Zira bu transit sürecine Uranüs’ün burç değiştirmesi, Satürn Plüton kavuşumu ve ardından büyük zamanlayıcılar ismi verilen Jüpiter ve Satürn kavuşumu da dahil edilebilir.Satürn Oğlak Transiti ve olası dünyevi gelişmelerDünyevi olarak üç yıl boyunca güvenlik ve yönetim sistemlerinin yenilenmesine, sınır politikalarının güçlenmesine ağırlık verilebilir. Satürn Oğlak bilhassa son 14 senedir toplumsal veya siyasi anlamda yürürlükte olan fakat zayıflamış tüm sistemlerin çöküşüne ve temeli sağlam olan sistemlerin ise hayranlık verici başarılarına işaret eder. Yeni sistemler (devlet sistemi, para sistemi, toplum sistemi, eğitim sistemi, seçim sistemi vs.) ağırlık kazanabilirler. Dünyanın genelinde yeni uzmanlık alanları ve büyüyen yeni endüstriler rağbet görmeye başlarken, bazı meslek tanımları yürürlükten kalkabilir. Satürn’ün Oğlak burcuna ilerlemesiyle birlikte öncelikli olarak siyasette, iş hukukunda ve genel olarak her sektörde meslek ahlakını yeniden tanımlamamız gerekir. Satürn Oğlak kombinasyonu aynı zamanda kariyer ve yaşam tarzı gibi konularda etkileyici toplumsal deneylerin/deneyimlerin dönemidir.*Dünya genelinde kimseye faydası olmayan vizyonlarıyla “eskiyen” hükümetlerin çöküşü beklenebilir. Ekonomik krizler dolayısıyla sınıf farklılıkları derinleşebilir. Devletler kendi güvenliklerini sağlamaya odaklı yapılar ve yasalar yürürlüğe koyabilirler. Savunma ve savunmayla ilgili birimler yeniden yapılanabilirler.*Karmaşa, dağınıklık ve belirsizlik Satürn’ün doğasına aykırıdır. Satürn kalıcılık vaat eden sağlam yapılar ve sistemler inşa etmek, düzen getirmek ve aşırılıkları kontrol altında tutmak anlamlarına gelir. Satürn söz konusu olduğunda kolaya kaçmak ya da kısa yolu seçmek asla olumlu sonuçlar doğurmaz. Satürn her seçimin bir bedeli olduğunun simgesidir. Derleyip toplamakla, form kazandırmakla ve düzeni sağlamakla ilgili olan Satürn Oğlak birleşimi, ahlaksız yollardan başarı kazanmaya çalışanların ya da gücünü tevazu ve bilgelikle kullanmaya niyeti olmayanların kâbusu haline gelebilir.*Oğlak burcunun dünyaya hizmet etmeyen şeylerle ve abartıyla alakası yoktur. Daha çok Mısır piramitleri gibi son derece sade yapıların muazzam başarısı ve sürekliliği Oğlak burcu ve Satürn etkisine örnek verilebilir. Gökdelenler gibi yüksek yapıların çoğalması, dağların zirvelerinde, uzayda ya da kutuplarda yeni yaşam ve çalışma alanlarının tasarlanması/ortaya çıkması/sonlandırılması transit süresi boyunca söz konusu olabilir.*Satürn Oğlak transitiyle mimari alanda mühendislik harikası inşaatlar ortaya çıkabilir.*Oğlak burcundaki Satürn aynı zamanda duvarlar, sınırlar ve bariyerlerle ilgili bulunur. Bu duvarların olası bir saldırıya karşı önlem olarak yapılması gerekmez fakat Satürn’ün duvarları, kendi sınırları içerisinde bir düzeni muhafaza etmek isteyen bir yönetimin göstergesi olabilir. Bazen de duvarlar içeridekinin dışarıya çıkmasını engellemek için yapılır. Örneğin 1961 yılında Satürn ve Jüpiter Oğlak burcunda birleştiklerinde Doğu ve Batı Almanya’yı ayıran ve siyasi bir simge olan Berlin duvarının inşası başlamıştır. 1989 yani 28 sene sonra Satürn’ün Oğlak burcuyla tekrar buluştuğu yıl Berlin duvarının yıkıldığı zamandır. 2020 yılında Oğlak burcunda yeniden Jüpiter ve Satürn birleşmesine tanık olacağız. Satürn Oğlak transiti askeri darbelerle ve devrimlerle de ilgili bulunur.*Ne ekildiyse mutlaka biçileceğinin de sembolü olan Satürn Oğlak burcundayken insan özgürlüğünü baskılayan siyasetlerin ve kirli sırların (Jüpiter Akrep) kadersel sonuçlarının somut biçimde ortaya çıkması olasılığı yükselir.*Zayıflayan bazı liderleri devirebilecek yeni ve güçlü liderler. Örneğin Satürn Oğlak burcundayken Küba devrimi gerçekleşmiş ve Fidel Castro iktidara gelmiştir.*Yaşlılar ve bakım evleriyle ilgili toplumu harekete geçirebilecek büyük meseleler gündeme gelebilir.*Plüton’un ötesinde yeni bir gezegen keşfedilebilir. İnsanlardan saklanan bazı bilimsel keşiflere dair sırlar gün yüzüne çıkabilir.Satürn 7. evde


Mundane astrolojide 7. ev Ptolemy'e göre ömrün uzunluğunu belirleyen, güç kaybettiren evlerden biridir. Bize karşı duranları, ortaklıkları ve ayrılıkları bu eve bakarak yorumlayabiliriz. 7. ev çöküşün nedenini, gerilemeyi, açık düşmanların el koydukları şeyleri açıklar. Sivil savaş ve suçlular demektir. Oğlak burcu ülkenin iktidarı ve ülkenin prestijidir. Yaşlı devlet yöneticilerinin ölümüyle de ilgili bulunur.Transit Satürn 2020 yılının aralık ayına dek Türkiye haritasının 7. evinde ilerleyecek. Başka ülkelerle ticari anlaşmalar ve uzlaşmalar yönünde şanssızlığın göstergesi olan bu konum ülkelerle çoğu zaman durağan, soğuk ilişkilerin göstergesi varsayılır. 7. evdeki Satürn iş birliğine kapalı olan güçlü iktidarların yaptırımlarına maruz kalmak, ambargo ve ceza ya da tazminat ödemek anlamına gelebilir. Bankaların iflası, uluslararası yasalar kapsamında bankaların yönetimine/karına el konulması, önemli ittifaklarla ilişkilerin sonlanması söz konusu olabilir. Dünyevi açılımıyla 7. Evdeki Satürn geçmişten gelen borçlar nedeniyle gerileme ve durağanlık getirebilir.Satürn Transitlerinin Kişisel hayatımıza genel etkileriSatürn baba, yaşlı bilge adam, kastrator, iyi kral, kahramanları yargılayan yargıç, otorite, yönetici, patron, akıl hocası, yaşça daha olgun yol gösterici dost, öğretmen gibi arketiplerle ifade bulur. Satürn hayatımıza bu arketipleri taşır ve bu arketipler dolayısıyla kendimizi ihanete uğramış kısıtlanmış, engellenmiş, yargılanmış hissedebiliriz. Ancak Satürn mitolojik, felsefi, psikolojik, astronomik ve astrolojik yönüyle ruhani tecrübeyle edinilmiş bilgeliğe açılan bir geçittir. Nihayetinde zorluklar edinilmiş tecrübeler, büyük hatalar veya trajik kusurlar potansiyellerimizin sınırlarını keşfetmemizi sağlarlar. Satürn bizi sınırlara götürür, fakat sınırların ötesine değil! Sınırları aşmak daha çok Uranüs, Neptün ve Plüton transitleriyle mümkün olabilir.Satürn vücudun ve formun saf (kusursuz) olmayan dünyasına bağlılığımızı ve enkarne olmayı temsil eder. Yaş almanın ve tecrübe kazanmanın simgesi olan Satürn transitleri yaşamımızdaki olgunluk eşikleri olarak kabul görür.Satürn transitleri yaş aldıkça daha anlamlı hale gelir. İnsan ortalama 45 yaşına kadar büyümeye ve olgunluğa tuhaf bir şekilde direndiğinden olsa gerek, ilk Satürn dönüşünü yaşayacak olan 28 – 31 yaş arasındaki kişiyle 57 – 58 yaşında ikinci Satürn dönüşünü yaşayan kişi için sorumluluk ve dünya bilinci aynı değildir. Dolayısıyla transitin sonuçları da aynı olmaz.Satürn burç değiştirdiğinde “İçimde bir his var; Sanki bu ara verdiğim bütün kararlar hayatımın geri kalanını etkileyecekmiş gibi hissediyorum.” veya “Sanki hayatım boyunca seçtiğim her şey beni bu noktaya taşımış gibi geliyor.” Diye düşünebilirsiniz. Bir şey tamamlandığı zaman, bu şey aynı zamanda sonlanmış da sayılır. Geçmiş üç senenin kapanışını yaparak bilinmez bir geleceğe yöneldiğimizi hissettiğimiz bu aşamaya nostaljik ve melankolik bir ruh hali de hâkim olabilir.


2009 – 2012 yılları arasında Satürn Terazi burcunda ilerlediğinde özellikle bağlılık ilişkileri ön plandaydı. Ciddi meselelere işaret eden Satürn Terazi’deyken ilişkilere daha eleştirel bir tutumla yaklaşılması, partnerler arasındaki dengesizliklerin ve eşitsizliklerin tolere “edilememesi” demektir. 2012 – 2014 yılları arasında Satürn Akrep burcunda ilerlediğinde, ilişki dinamiklerini daha derinlemesine analiz etmemiz gerekti. Cinsellik, üçüncü kişiler, miras, eşin kazancı, nafaka gibi, konular ikili ilişkilerde ciddiye alınması gereken meselelerdi. 2015 – 2017 tarihleri arasında transit Satürn Yay burcunda ilerlemesi olayların ve insanların radikal taraflarını ön plana taşıdığı gibi, inancımızı sorgulayan global durumlar yaşamamız anlamına geldi. Yüksek eğitimi, başka bir ülkede yaşama ihtimalini ciddiye almaya başladık. Satürn Oğlak burcundayken ise kariyer tercihleri odak noktası haline gelir. Genelde insanlar kendi benliklerini yansıtmayan ve çok mutlu olmadıkları işler yaparak itibar kazanmak ve yükselmek için çalışmaya eğilim gösterirler. Bu transit boyunca birikim hesabı açmak, aşırı lüks ihtiyaçları kısmak faydalı olabilir.Satürn Oğlak resmi ilişkiler, ikili ilişkilerin evlilik gibi resmiyet gerektiren bir aşamaya taşınması, şirket evlilikleri, geleneksel ya da mantık evlilikleri yapmak anlamına gelebilir.Toplumsal anlamda kabul görmenin, saygınlık kazanmanın ve kendini ortaya koymanın son aşaması olan Satürn Oğlak transiti hayatımızın geri kalanında kaderimize yön verecek olan en önemli evrelerden biridir. Satürn disiplinle çalışanı, sorumluluk almaktan yüksünmeyeni ödüllendirir.Satürn her burç değiştirdiğinde, bu burcun doğum haritamızda temsil ettiği ev kapsamındaki konular ön plana çıkar. Satürn ilerlediği evde sorun yaratmaz ancak var olan ve fakat üzeri örtülmüş huzursuzlukları, zayıflıkları, engelleri ve problemleri ortaya çıkaran bir etkisi vardır. Satürn transitinin gerçekleşeceği ev, üç sene boyunca hangi konuları ciddiye almanız gerektiğini, hangi alanlarda kendimizi meşgul tutmamız ve ne yönde emek vermemiz gerektiğini gösterecektir. Bu evin anlamı dahilinde başarının ve başarısızlığın neden olduğu yoğun korkular ortaya çıkabilir.Yapmak istemediğimiz yapmakta zorlandığımız her şey Satürn transitiyle belirginleşir. En son ne zaman dişçiye gittiniz ya da checkup yaptırdınız? Hatırlamıyor musunuz? O halde Satürn 6. Ev transiti beden sağlığınıza ve beslenmenize özen göstermenizin zamanı geldiğini hatırlatabilir.Transit boyunca daha sağlıklı bir beden için kemiklere, eklemlere, dişlere, dizlere ve dişlere ekstra özen göstermek gerekir. Vücudu düzenli aralıklarla esnetmek, temiz hava ve gün ışığı alındığından emin olmak ve rahatlamayı öğrenmek iyi bir başlangıç olabilir.Eğer Satürn 3. Evinizde ilerlemeye başladıysa ve işiniz yazmakla, iletişim veya el becerisi gerektiren uğraşlarla ilgiliyse zihinsel üretkenlik anlamında tıkanıklık yaşamanız olasıdır. Fakat Satürn zorluklara rağmen disiplinle üreteni ödüllendirir. Dolayısıyla yılmadan hayatınızın başyapıtını yazmayı denemenizi öneririm.Transitten en fayda görebilecek olanlar Boğa, Başak, Akrep ve Balık burçları ve yükselenleri bu burçlardan olanlar diyebiliriz. Bir diğer taraftan burçları, yükselen burçları yahut Ay burçları Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak olanların daha dikkatli adımlar atması gerekiyor.

Öncü Burçlar İçin Öneriler – Koç, Yengeç, Terazi ve OğlakOğlak burçları Satürn Güneş kavuşumu yaşayacaklar. Dolayısıyla 3 sene boyunca pek çok yönüyle kendilerini yeniden yaratma şansları olacak. Güneş egonun sembolüdür ve Satürn burada kırılgan ve katı ego, egonun ölümü ve yenilenmesi anlamı taşır.Kırılan ve bozulan şeyler, kırılan kalpler ve bozulan ilişkiler, başkaları tarafından karşılanmayan maddi manevi ihtiyaçlar Satürn’ün sert açılarında söz konusu olabilir. Ciddiyet gerektiren şeylerle yakinen ilgili olan Satürn, espri anlayışınıza ket vurabilir. Başkaları tarafından anlaşılmadığınızı ve bir şeylerin dışında bırakıldığınızı düşünmeye meyilli olabileceğiniz bu evrede, sürekli başkalarını suçlayarak kendinizi savunmaya geçebilirsiniz. Doğum haritasında köşe evlere, Ay ve Güneş’e stresli açılar yapan Satürn her şeyin yavaş ilerlemesi, gecikmesi, engellenme ve baskı yüzünden hissedilen rahatsızlık olarak yorumlanabilir. Fakat aynı zamanda bu süreçler hakikat ile yüzleşerek kendimizle ve hayatla daha dürüst bir ilişki kurmamızı, bu şekilde özgürleşmemizi sağlar.Beklenilen desteği görememek ya da destek gördüğü insanlardan uzak/ayrı olmak insana soğuk bir dünyada yapayalnız olduğunu düşündürse bile, aslında burada Satürn’den öğrenilmesi gereken temel ders hayatımızın sorumluluğunu almamız gerekliliğidir. Pratik, işe yarar ve anlamlı projelerde çok çalışmak demek olan Satürn Oğlak, hemen değil, aniden değil ve fakat zaman içerisinde emeklerimizin ve iyi niyetlerimizin karşılığını göreceğimizi öngörür. Ancak zamanla (Satürn) kırık kemikler iyi olsa da zaman kalbin yaraları iyileştirmez; İyileşmek için zorlamadan, zorlanmadan “bırakmayı” öğrenmek gerekir.
Cesaret ve umutla

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
 • Misafir 31 yaşımı dolduracam saturn dönüşünü 28 29 ve 30 yakın zorlukların bitti . Şimdi yeni ben satürnu memnuniyetle karşıladı İyiki de geldi . Şimdi hersey daha farklı .
  CEVAPLA
 • Misafir Muhteşem!
  CEVAPLA
 • Misafir Çok güzel bir yazı olmuş. Yüreğinize sağlık. Güneş oğlak, yükselen koç, ay yengeç ; çok zor bir süreç olacak sanırım (:
  CEVAPLA
 • Misafir Kristin Demirci , kendinizi ifade ediş biçiminizin güzelliği ????????‍♂️ Hırpalanmiş bir çifte Başak olarak yeni dönemi ümitle beklemekteyim
  CEVAPLA

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.